~ Yuuma - Yuusha - AI - Kaito - Megurine Luka - Ritsu - Momo ~

(Magyar dalszöveggel)

(Magyar dalszöveggel)

(magyar dalszöveggel)

(Magyar dalszöveggel)

(Magyar dalszöveggel)

(Magyar dalszöveggel)

Magyar dalszöveg